Véronique BONEHILL en Laurent WETS, Geassocieerde notarissen te 1180 BRUSSEL

 

Véronique BONEHILL en Laurent WETS

Geassocieerde notarissen te 1180 BRUSSEL

6

Waaruit bestaat de kostprijs van een akte?

Wat moet ik aan de notaris betalen? Is alles wat ik betaal voor de notaris zelf? Mag de notaris mij aanrekenen wat hij wil? Wat zijn de eigenlijke aktekosten? Krijg ik een afrekening? Wanneer betaal ik? Moet ik ook BTW betalen? Kan ik op voorhand aan de notaris vragen wat de akte mij zal kosten?

Inleiding

Bij het tekenen van een akte moet u bepaalde kosten betalen.

1) Wat moet ik aan de notaris betalen?

Het totaal bedrag dat u bij de ondertekening van de akte betaalt, wordt hoofdzakelijk in drie delen opgesplitst :

  • De registratierechten
  • Het ereloon (en de BTW op het ereloon)
  • De eigenlijke aktekosten

2) Is alles wat ik betaal voor de notaris zelf?

Neen, de registratierechten maken meestal het grootste deel uit van de kosten en worden door de notaris doorgestort aan de fiscus.

De registratierechten zijn belastingen die verschillen volgens de aard van de akte en van gewest tot gewest.
(* In Vlaanderen spreekt men van 'registratiebelasting', in Brussel en Wallonië zijn het 'registratierechten')

Zo is bijvoorbeeld voor een verkoop in Vlaanderen een registratiebelasting van 7% verschuldigd op de koopsom en de lasten van de aankoop van een enige eigen gezinswoning (de aankoop van een bouwgrond of niet-gezinswoning is wel nog steeds onderworpen aan 10%).

In sommige gevallen kunnen koper(s) genieten een verlaagd tarief (bv. bij een ingrijpende energetische renovatie) van 6%. Informeer je hierover bij de notaris.

Voor andere akten gelden dan weer andere percentages; zo bedraagt het registratierecht 1 % voor een krediet.

Sinds 4 januari 2012 zijn notarissen ook onderworpen aan BTW op hun ereloon en op een deel van hun opzoekingskosten. Ook dit moet aan de staat doorgestort worden.

Bepaalde kosten zijn niet onderworpen aan BTW: de registratierechten, de inschrijvings- en transcriptiekosten van hypotheken en handlichtingen (zowel het hypotheekrecht, de honoraria van de hypotheekbewaarder als de kosten gelieerd aan deze hypothecaire operatie) en het rolrecht.

3) Mag de notaris mij aanrekenen wat hij wil?

Het notariële ereloon is door de overheid vastgelegd. Dit wil zeggen dat de notaris niet meer, maar ook niet minder mag vragen. 'Notaris shoppen' heeft dus geen zin.

Het tarief verschilt wel volgens het soort van akte.

4) Moet ik nog andere kosten betalen?

Bij elke akte komen er nog een aantal andere kosten kijken, zoals kadastrale uittreksels, bodemattesten, hypothecaire getuigschriften, fiscale, stedenbouwkundige en andere opzoekingen, ...

Bij kredieten moet er ook nog een bepaald percentage aan het hypotheekkantoor betaald worden. De kosten voor deze akten liggen daarom hoger.

5) Krijg ik een afrekening?

Voor zover het al niet spontaan gebeurt zal de notaris u op eerste verzoek een opsplitsing in ereloon, registratierechten en aktekosten bezorgen.

6) Wanneer en hoe betaal ik ?

U betaalt de aktekosten bij de ondertekening van de akte, bij voorkeur met een overschrijving. 

7) Moet ik ook BTW betalen ?

Bij een aankoop van nieuwbouw betaalt u in de regel BTW op de waarde van de gebouwen. De registratierechten betaalt u dan enkel op de waarde van de grond.

8) Kan ik op voorhand aan de notaris vragen wat de akte mij zal kosten?

Indien u hem alle gegevens bezorgt, deelt de notaris u voor de meest gevraagde akten de kosten mee. Op die manier komt u niet voor verrassingen te staan. U doet er zelfs goed aan om op voorhand bij de notaris te informeren.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .